Čína Pracovní princip továrny a dodavatelů posilovače brzd | TieLiu

Podtlakový posilovač využívá princip nasávání vzduchu, když motor pracuje, což vytváří podtlak na první straně posilovače. V reakci na tlakový rozdíl normálního tlaku vzduchu na druhé straně se tlakový rozdíl používá k posílení brzdného tahu.

Pokud je mezi oběma stranami membrány i jen malý tlakový rozdíl, může být vzhledem k velké ploše membrány stále vyvíjen velký tah, který tlačí membránu na konec nízkým tlakem. Při brzdění systém podtlakového posilovače také ovládá podtlak vstupující do posilovače, aby se membrána pohybovala, a pomocí tlačné tyče na membráně pomáhá člověku šlápnout a tlačit brzdový pedál prostřednictvím zařízení pro kombinovanou dopravu.

V nepracujícím stavu tlačí zpětná pružina tlačné tyče ovládacího ventilu tlačnou tyč ovládacího ventilu do zajištěné polohy na pravé straně a port podtlakového ventilu je v otevřeném stavu. Pružina regulačního ventilu zajišťuje těsnost kontaktu talíře regulačního ventilu a sedla vzduchového ventilu, čímž se uzavře port vzduchového ventilu.

V tomto okamžiku jsou vakuová plynová komora a komora aplikačního plynu posilovače spojeny s kanálem aplikační plynové komory kanálem vakuové plynové komory těla pístu skrz dutinu řídicího ventilu a jsou izolovány od vnější atmosféry. Po nastartování motoru vzroste podtlak (podtlak motoru) v sacím potrubí motoru na -0,0667mpa (tj. Hodnota tlaku vzduchu je 0,0333mpa a tlakový rozdíl s atmosférickým tlakem je 0,0667mpa ). Následně se posilovací vakuum a vakuum aplikační komory zvýšily na -0,0667mpa a byly připraveny kdykoli pracovat.

Při brzdění je sešlápnutý brzdový pedál a síla na pedál je zesílena pákou a působí na táhlo ovládacího ventilu. Nejprve je stlačena zpětná pružina táhla ovládacího ventilu a táhlo ovládacího ventilu a sloupek vzduchového ventilu se pohybují dopředu. Když se tlačná tyč regulačního ventilu pohybuje dopředu do polohy, kde se miska regulačního ventilu dotýká sedla vakuového ventilu, je port vakuového ventilu uzavřen. V tomto okamžiku je vakuum posilovače a aplikační komora oddělené.

V této době se konec sloupce vzduchového ventilu jen dotýká povrchu reakčního disku. Jak se tlačná tyč ovládacího ventilu nadále pohybuje vpřed, otevře se port vzduchového ventilu. Po filtraci vzduchu vstupuje vnější vzduch do aplikační komory posilovače otevřeným otvorem vzduchového ventilu a kanálem vedoucím do aplikační vzduchové komory a je generována síla serva. Protože materiál reakční desky má požadavek na fyzikální vlastnosti stejného jednotkového tlaku na namáhaném povrchu, zvyšuje se servo síla ve stálém poměru (poměr servo síly) s postupným zvyšováním vstupní síly tlačné tyče ovládacího ventilu. Kvůli omezení zdrojů servosíla, když je dosaženo maximální síly serva, tj. Když je stupeň vakua aplikační komory nulový, servosíla se stane konstantní a již se nebude měnit. V tomto okamžiku se vstupní síla a výstupní síla zesilovače zvýší o stejnou částku; když je brzda zrušena, táhlo ovládacího ventilu se pohybuje dozadu se snížením vstupní síly. Když je dosaženo maximálního bodu plnění, po otevření portu podtlakového ventilu je připojeno vakuum posilovače a komora aplikačního vzduchu, stupeň vakua aplikační komory se sníží, síla serva se sníží a tělo pístu se posune dozadu . Tímto způsobem, jak postupně klesá vstupní síla, bude servo síla klesat v pevném poměru (poměr servo síly), dokud nebude brzda zcela uvolněna.


Čas zveřejnění: 22. září 2020